Jeżeli uznałeś, że produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, jako Konsument masz prawo do zwrotu zakupionego towaru w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Aby dokonać zwrotu należy:

1. Wypełnić formularz zwrotu
2. Poinformować nas o zamierzonym odstąpieniu od umowy wysyłając e-mail na zwroty@zabawkozaur.pl (masz na to 14 dni od otrzymania przesyłki)
3. Spakować produkt oraz podpisany formularz do paczki, dokładnie ją zabezpieczając przed uszkodzeniem
4. Zaadresować przesyłkę na:
Marcin Pawlik
Ul. Wyzwolenia 114/60
85-790, Bydgoszcz
z dopiskiem ZWROT

Po otrzymaniu zwrotu, sprawdzimy jego stan. Jeżeli towar spełnia warunki zwrotu zakupów, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane przez Ciebie konto (maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu).


Poniżej pełna informacja prawna dotycząca zwrot

Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi lub korzystającej z tożsamych praw osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dnia dostarczenia. Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.